Jokaiselle on tärkeää, että saamme elää arkea, jonka koemme mielekkäänä. Mielekkyys tulee kokemuksesta, että elämä on arvokasta – arki on elämisenarvoista.

Anna-Maija Ruhanen

TtM, KM,Logoterapeutti, Sävelsirkulla mielekkääseen arkeen – logoterapeuttinen näkökulma

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram