Palvelukodeissa huomattiin tervehdysten tuovan iloa ja herättävän ikääntyneet kertomaan oma-aloitteisemmin ja enemmän tervehdysten aiheista.

Hoivakodin henkilökunnan kannalta hyödyllisenä pidettiin:

  • Helpotti työtä – helpompi ottaa tervehdyksen sisältö puheenaiheeksi​
  • Jatkuvasti uutta materiaalia täydentämään jo olemassaolevaa​
  • Persoonalliset aiheet​
  • Oppii tuntemaan omaiset eri tavalla kuin ennen ja myös niitä omaisia, jotka eivät ole niin usein käymässä​
  • Iloiset asiakkaat ovat mukavampia vastaanottavaisempia​
  • Oma vuorovaikutushetki hoidettavan kanssa, helppo ja nopea