Palvelukodeissa huomattiin tervehdysten tuovan iloa ja herättävän ikääntyneet kertomaan oma-aloitteisemmin ja enemmän tervehdysten aiheista.

Hoivakodin henkilökunnan kannalta hyödyllisenä pidettiin:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram