Omaisviestintään

TULOSSA!
BetweenFam on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään tarkoitettu alusta, joka on toteutettu Sentinan pilvipalveluna. Se tarjoaa mieltä virkistävää ja toimintakykyä tukevaa yhteydenpitoa Sävelsirkun kautta. Osapuolet voivat ajasta ja paikasta riippumatta lähettää palvelun kautta tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita, kuvia ja toiminnallisia yhdistelmiä. Kehityshankkeen palautteiden mukaan palvelu tuottaa ikääntyneelle iloa ja tunteen läheisen läsnäolosta joka päivä.

Henkinen koti on läheisten luona!

 

BetweenFam -palvelua pilotoitiin TEMPO-hankkeessa useissa palvelukodeissa

Palvelukodeissa huomattiin tervehdysten tuovan iloa ja herättävän ikääntyneet kertomaan oma-aloitteisemmin ja enemmän tervehdysten aiheista.

Hoivakodin henkilökunnan kannalta hyödyllisenä pidettiin:

  • Helpotti työtä – helpompi ottaa tervehdyksen sisältö puheenaiheeksi​
  • Jatkuvasti uutta materiaalia täydentämään jo olemassaolevaa​
  • Persoonalliset aiheet​
  • Oppii tuntemaan omaiset eri tavalla kuin ennen ja myös niitä omaisia, jotka eivät ole niin usein käymässä​
  • Iloiset asiakkaat ovat mukavampia vastaanottavaisempia​
  • Oma vuorovaikutushetki hoidettavan kanssa, helppo ja nopea