Sävelsirkku-palvelu oli tukenut Keminmaan kotikuntoutuksen asiakkaiden elämän tarkoituksellisuuden tunteen lisääntymistä.

SÄVELSIRKKU-PALVELU OSANA KOTIKUNTOUTUSTA

Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa. Vanhustyön koulutusala, Geronomi (AMK) Greetta Raappana ja Kirsi Valli opinnäytetyö