Henkinen koti on läheisten luona! Sentinan kesän uutiskirje

Sairaanhoitajaopiskelijat Pirkko Kursu ja Hanna Moilanen tutkivat opinnäytetyössään omaisten kokemuksia Sentinan uudesta läheisviestinnän sovelluksesta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ikääntyneen ihmisen sosiaalisen osallisuuden tukemisessa. Samalla haettiin tietoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista vuorovaikutuksen tukijana.

Sentinan läheisviestinnän sovelluksesta koettiin olevan hyötyä erityisesti kaukana asuvien omaisten ja ikääntyneen välisessä vuorovaikutuksessa. Lähellä asuvat omaiset kokivat palvelusta olevan hyötyä erityisesti lomamatkojen tai sairastumisten aikana, jolloin säännölliset vierailut läheisen luona estyivät. Kehitettävääkin löytyi, erityisesti palvelun käyttöönoton perehdyttämisvaiheeseen.

Lue opinnäytetyö tästä sekä Hannan ja Pirkon mietteitä täältä.

Sävelsirkun pikaohje

Mistä löytyvät Sävelsirkun kuvapelit? Kuinka löydän kaikki sadat erilaiset liikunnat ja tietovisat helpoiten? Pika-apua Sävelsirkun käyttöön tukemaan virkistäviä ja kuntouttavia kohtaamisia:Tulosta pikaohje tästä.


Heinäkuun kalenteri, ole hyvä! Tiia Mikkosen suunnittelemat kalenterit myös Sentinan FB-sivulla. Seuraa ja tykkää kuulumisiamme!


Hyvää juhannusta ja mukavaa kesää toivottaen!
Anna, Kari, Mira, Sara, Tommi ja Eija Sentinasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram