Sanottua Sävelsirkun soveltumisesta kotihoitoon:

  • Useat vastaajista olivat sitä mieltä, että Sävelsirkku soveltuu monipuolisuutensa vuoksi hyvin myös kotihoidon käyttöön
  • Sävelsirkun mainittiin antavan sisältöä kotikäynteihin ja sen käyttö on mahdollista myös muiden käyntiin liittyvien tehtävien yhteydessä
  • Useat mainitsivat käyttäneet Sävelsirkun jumppia, joista löytyy sekä lyhyitä että pidempiä versioita
  • Sävelsirkku koettiin myös sopivaksi apuvälineeksi suunnitelmallisempaan viriketyöhön
  • Vastaajat kokivat, että Sävelsirkun avulla asiakkaat aktivoituivat ja sen käytön palaute oli pääasiassa myönteistä