Sävelsirkun kanssa tuokioita pitää koko henkilökunta eikä vain innokkaimmat.Työntekijät kokevat saavansa tauon kiireellisyydestä tuokioita pitäessään ja saavat onnistumisen kokemuksia itsekin.

“Tavoitteena virikkeellinen arki” – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Sosionomi Katri Mielosen opinnäytetyö, Laurea 2016. Linkki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram