Henkilökunnan työn mielekkyyteen ja työssä jaksamisen vaikutuksiksi Sävelsirkku toi uutta intoa ja monipuolisen ohjelmiston takia helpotti tuokioiden pitämistä. Sävelsirkun ohjelmista ja asukkaiden kertomista muistelmista opittiin uusia asioita. Tuokion ohjaamisista saatiin onnistumisen kokemuksia. Vaikuttavuutta työn palkitsevuuteen ja työn imuun kysyttäessä kuvattiin Sävelsirkkua rikastuttavana, piristävänä ja voimaa antavana. Erityisesti asiakkaiden positiivinen palaute koettiin palkitsevana.

Katri Mielonen

Sosionomi, ”Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Opinnäytetyö, Laurea 2016 Linkki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram