Ljudvitaminer för kropp och själ!

Synliggör en god vård.
Sävelsirkku- för en socialt aktiv vardag inom vården
Sävelsirkku är en metod för rehabilitering och rekreation för äldrevården. Den erbjuder er lättillgängligt material, idéer och verksamhetsmodeller för att främja den socialt aktiva vardagen i vårdgemenskapen. Våra kunder bekräftar att metoden förstärker det fysiska samt psykiska välmåendet hos de äldre och ökar känslan av egenmakt. Sävelsirkku stöder också personalens arbete genom att ge ny inspiration och stärka känslan av ett givande och meningsfullt arbete.

Gemensamma aktivitetsstunder för rehabilitering och rekreation
Sävelsirkku erbjuder färdiga programförslag för såväl fysioterapeutiska övningar, som minnesträning och övningar som aktiverar känslominnet. Materialarkivet är omfattande och erbjuder nyhetsinslag, musikstycken och berättelser längs med 1900-talet. Även lättlästa nyheter inlästa på finska eller svenska, olika lekar, spel och frågesporter, Mindfulnessövningar och minnesträning ingår.

Sävelsirkku utgår från ljudets och musikens förmåga att aktivera individen. Att lyssna tillsammans är en bekant upplevelse för de äldre och för med sig gemenskapskänsla. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation med kort och okomplicerat förberedande arbete. Ni har tillgång till tjänsten via internet antingen med pekplatta eller smarttelefon.

Om oss
Sentina är ett familjeägt bolag med huvudkontor i Helsingforsregionen i Finland. Våra kunder består av ledande organisationer inom den privata och offentliga äldrevården. Vi har arbetat för en socialt aktiv vardag i vården sedan år 2000. Både forskning och praktik bekräftar den positiva verkan metoden har både på det fysiska och det psykiska välmåendet hos de äldre.
Sentina Oy
Patruunantie 21
05200 Rajamäki
2590313-4
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram