Vanhusten mieliala ja vireystila kohosivat erityisesti kertavaikutuksina, ja pitemmällä aikavälillä tietojen ja taitojen palautumisen myötä havaittiin myös pysyvämpää mielialan muutosta ja aktiivisuuden lisääntymistä.

Merja Saarela

Ajan Aalloilla kehittämisprojekti, tutkimustiivistelmä

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram