Sävelsirkku hoitotyössä

Sävelsirkku -palvelu madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteutukseen ja säästää aikaa toiminnan suunnittelussa. Lisäksi monipuolinen ja uusiutuva arkisto esivalmistelluin ohjelmin tuo lisää ideoita ja osaamista hoitoyhteisön sosiaalisesti aktiivisen arjen luomiseen. Menetelmän ytimessä on asukkaan kokema hoidon laatu. Sen ympärille rakentuvat työn helpottuminen, palkitsevuus ja vaikutukset hoivayhteisön sosiaaliseen pääomaan.

Asukkaille

Sävelsirkku- menetelmä tarjoaa ikääntyneelle mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan joka päivä. Tuttuja ja emotionaalisesti merkittäviä asioita muistellaan ja jaetaan hoitohenkilökunnan kanssa. Yhteisöllisyys tuo voimaa ja odotuksia myös huomiseen päivään.

Hoitajille ja ohjaajille

Sävelsirkku on työväline, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kohtaamiseen. Tehdyn työn vaikutus näkyy asukkaiden toimintakyvyssä, mielenvirkeydessä ja hoitomyönteisyydessä. Käytösoireista kärsivien asukkaiden levottomuutta pystytään helpottamaan rauhoittavilla ohjelmilla, osana lääkkeetöntä hoitoa.

Hoitopalvelun tarjoajalle

Sävelsirkku on johtamisajattelua, jolla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä laatua ja ohjaamaan resurssit oikeaan paikkaan. Sävelsirkussa se tehdään tuomalla osaamista, työtapa ja materiaalit digitaalisen palvelun avulla hoivakodin oleskelutilaan asti.

 

Ohjaajana tunsin onnistumisen riemua, kun pystyin soittamaan asukkaalle mieleistä musiikkia, ja tähän Sävelsirkku on mitä mainioin työkalu suuren musiikkikirjastonsa ansiosta. Myös Suomen luonnosta äänitetyt äänimaisemat osoittautuivat helpoksi keinoksi viedä asukas mielikuvamatkalle esimerkiksi lapsuuden tai nuoruuden muistoihin. Ja kuten yksi asukkaista totesi, kuuntelun avulla pääsi hetkeksi pois mieltä painavista asioista.

Siiri Kotajärvi

Ohjaustoiminnan artenomi, "Kyllä mä sisällön itsekin osaan suunnitella” – Sävelsirkku ohjaustoiminnan artenomin työn tukena ikääntyvien palvelutalossa. Opinnäytetyö, HAMK 2016

Henkilökunnan työn mielekkyyteen ja työssä jaksamisen vaikutuksiksi Sävelsirkku toi uutta intoa ja monipuolisen ohjelmiston takia helpotti tuokioiden pitämistä. Sävelsirkun ohjelmista ja asukkaiden kertomista muistelmista opittiin uusia asioita. Tuokion ohjaamisista saatiin onnistumisen kokemuksia. Vaikuttavuutta työn palkitsevuuteen ja työn imuun kysyttäessä kuvattiin Sävelsirkkua rikastuttavana, piristävänä ja voimaa antavana. Erityisesti asiakkaiden positiivinen palaute koettiin palkitsevana.

Katri Mielonen

Sosionomi, ”Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Opinnäytetyö, Laurea 2016

Kokonaisuudessaan erittäin hyvä, mielenkiintoinen ja helppokäyttöinen palvelu. Tuokiopohjat ovat sopivan mittaisia ryhmämuotoiseen toimintaan ja miksei myös yksilölliseen ohjaukseen. Ohjaaja saa tärkeän työkalun ryhmätuokioihin.
Sävelsirkun avulla ryhmissä syntyy paljon keskustelua ja hyviä vuorovaikutustilanteita. Useilla asiakkailla mieleen palautuu muistoja, joista keskustellaan vielä jälkeenkin päin.

Päiväkeskuksen henkilökunta, käyttökokemuksista koostanut Eija Marin

Kehitysvammaisten Päiväkeskus Purje

Monipuolinen viriketarjotin, josta hoitajan on helppo valita asukkaan tarpeiden pohjalta juuri heille
sopivaa ohjelmaa. Anna-Maija Palo

Johtaja, Villa Isolahti, Vaasa