Yksikkö (pakollinen)

  Paikkakunta (pakollinen)

  1. Kuinka kauan Sävelsirkku on ollut käytössä?
  Alle vuoden1-2 vuotta2-5 vuottaKauemmin kuin 5 vuotta

  2. Kuinka usein käytätte Sävelsirkkua?
  ViikottainPäivittäinUseita kertoja päivässä

  3. Käytättekö Sävelsirkkua (voitte valita useita vaihtoehtoja)
  arkisinviikonloppuisin

  4. Mihin aikaan päivästä tyypillisimmin käytätte Sävelsirkkua? (Voitte valita useita vaihtoehtoja)
  aamulla (ennen aamupalaa, aamupalan aikana)aamupäivällä (aamupalan jälkeen, ennen lounasta)päivällä (lounaan jälkeen, ennen iltapäiväkahvia)iltapäivällä (iltapäiväkahvin jälkeen, ennen päivällistä)illalla (päivällisen jälkeen, ennen iltapalaa)

  5. Onko työyhteisössänne nimetty Sävelsirkku yhteyshenkilö? (Voitte valita useita vaihtoehtoja)
  Kyllä, yksi.Kyllä, useita.Ei.

  6. Onko teillä asetettu tavoitteita Sävelsirkun käytön määrälle?
  Kyllä, meillä on tavoitteena käyttää Säveslsirkkua useita kertoja päivässä.Kyllä, meillä on tavoitteena käyttää Sävelsirkkua päivittäin.Kyllä, meillä on tavoitteena käyttää Sävelsirkkua viikottain.Ei, meillä ei ole asetettu tavoitteita.

  7. Onko pidetyt Sävelsirkkutuokiot luonteeltaan? (Voitte valita useita vaihtoehtoja)
  suunniteltuja ohjauksellisia tuokioita?työn lomassa tapahtuvia hetkeen tarttuvia tuokioita?tuokioita, joissa ohjaaja/hoitaja käynnistää radion kuuntelun tyylisen ohjelma, jonka jälkeen poistuu tekemään omia tehtäviään?musiikin kuuntelua?

  8. Onko teillä asetettu tavoitteita Sävelsirkun sisällön monipuoliselle käytölle? (Voitte valita useita vaihtoehtoja)
  Kyllä, tavoitteenamme on käyttää Sävelsirkun fyysistä toimintakykyä tukevia ohjelmia. (Fyysistä toimintakykyä tukevia ohjelmia löytyy kategorioista: liikunta, lyhyet jumpat, mielen ja kehon harjoitukset, mielikuvajumpat, rentoutus)Kyllä, tavoitteenamme on käyttää Sävelsirkun hengellistä toimintakyvyä tukevia ohjelmia. Hengellistä toiminatkykyä tukevia ohjelmia löytyy kategorioista, joissa mainitaan sana hengellinen, kirkkovuoden hartaudet, nimipäivät, tarina ja muistelu, virret, YLE elävä arkistoKyllä, tavoitteenamme on käyttää ajankohtaisia asiota, kuten selkouutissähkeitä ja uutissähkeitä psykososiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa.Kyllä, tavoitteenamme on käyttää tarinoita ja muisteluja psykososiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessaKyllä tavoitteenamme on järjestää yhteisöllisiä monipuolisia viriketuokioita Sävelsirkun avulla sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseksi.Ei, meillä ei ole laadullisia tavoitteita Sävelsirkun käytölle.

  9. Käytättekö Sävelsirkkua
  RyhmissäYksilötyössäMolemmissa

  10. Pidetäänkö Sävelsirkku tuokiot rauhallisessa kokoontumispaikassa?
  AinaUseinHarvoinEi koskaan

  11. Ovatko Sävelsirkku tuokiot luonteeltaan rauhallisia?
  AinaUseinHarvoinEi koskaan

  12. Onko Sävelsirkku tuokion aikana mahdollisuus saada katsekontakti kaikkien osallistujien kesken?
  AinaUseinHarvoinEi koskaan

  13. Syntyykö Sävelsirkku-tuokioissa keskustelua ohjaajan ja/tai osallistujien kesken?
  AinaUseinHarvoinEi koskaan

  14. Minkälaista sisältöä Sävelsirkku tuokiossa on käytetty? (Voitte valita useita vaihtoehtoja)
  LiikuntatuokioYhteislauluTarinoiden kuunteluTietovisailuHengellinen sisältöMusiikin kuunteluMindfullnesNimipäiväohjelmaUutissähkeetSelkouutiset

  15. Kuinka paljon uskot, että Sävelsirkun jumppien käyttö on vaikuttanut asiakkaiden liikeratojen paranemiseen ja ylläpitämiseen?
  MerkittävästiHavaittavastiJonkin verranEn osaa sanoaEi ollenkaan

  16. Kuinka paljon mielestäsi Sävelsirkun käyttö on vaikuttanut motorisen levottomuuteen sitä vähentäen?
  MerkittävästiHavaittavastiJonkin verranEn osaa sanoaEi ollenkaan

  17. Kuinka paljon mielestäsi Sävelsirkun käyttö on vaikuttanut asiakkaiden vireystilaan?
  MerkittävästiHavaittavastiJonkin verranEn osaa sanoaEi ollenkaan

  18. Kuinka paljon mielestäsi Sävelsirkun käyttö on vaikuttanut kipukokemuksia vähentäen?
  MerkittävästiHavaittavastiJonkin verranEn osaa sanoaEi ollenkaan

  19. Kuinka paljon mielestäsi Sävelsirkun käyttö on vaikuttanut tasapainoa parantaen?
  MerkittävästiHavaittavastiJonkin verranEn osaa sanoaEi ollenkaan

  20. Kuinka paljon mielestäsi Sävelsirkun käyttö on vaikuttanut mielialaa parantaen?
  MerkittävästiHavaittavastiJonkin verranEn osaa sanoaEi ollenkaan

  21. Millä tavoin Sävelsirkun käyttö on mielestäsi vaikuttanut ei -sanallisen kommunikaation määrään?
  Se on lisännyt sitä merkittävästiSe on lisännyt sitä havaittavastiSe on lisännyt sitä hiemanEn osaa sanoaSillä ei ole ollut vaikutustaSe on vähentänyt sitä

  22. Millä tavoin Sävelsirkun käyttö on mielestäsi vaikuttanut yhteisen toiminnan määrään?
  Se on lisännyt sitä merkittävästiSe on lisännyt sitä jonkin verranSillä ei ole ollut vaikutustaSe on vähentänyt sitä

  23. Onko Sävelsirkun käyttö mielestäsi lisännyt asiakkaiden hoitomyönteisyyttä?
  On, merkittävästi.On, havaittavasti.En osaa sanoa.On, hieman.Sillä ei ole ollut vaikutusta.

  24. Mihin seuraavista voit mielestäsi vaikuttaa käyttäessäsi Sävelsirkkua? (Voit valita useita vaihtoehtoja)
  Valinnan mahdollisuuksien tarjoaminenItsetunnon tukeminenMuistijälkien aktivoiminenKuulluksi tulemisen mahdollisuuden antaminen

  25. Lisääkö Sävelsirkun käyttö mielestäsi asiakkaan mahdollisuuksia osallisuuteen, kuten arvostuksen tunteen saamiseen sellaisena kuin kukin on?
  Kyllä, merkittävästi.Kyllä, havaittavasti.Kyllä, mutta melko vähän.Sillä ei ole vaikutusta.En osaa sanoa

  26. Lisääkö Sävelsirkun käyttö mielestäsi asiakkaan mahdollisuutta kokea itsensä tasavertaisena muiden joukossa?
  Kyllä, merkittävästi.Kyllä, havaittavasti.Kyllä, mutta melko vähänSillä ei ole vaikutustaEn osaa sanoa

  27. Lisääkö mielestäsi Sävelsirkun käyttö asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan päivänsä kulkuun?
  Kyllä, merkittävästi.Kyllä, havaittavasti.Kyllä, mutta melko vähän.Sillä ei ole vaikutustaEn osaa sanoa

  28. Lisääkö mielestäsi Sävelsirkun käyttö asiakkaan mahdollisuuksia oman asiantuntemuksensa näyttämiseen?
  Kyllä, merkittävästi.Kyllä, havaittavasti.Kyllä, mutta melko vähän.Sillä ei ole vaikutusta.En osaa sanoa.

  29. Onko Sävelsirkku mielestäsi helpottanut ohjaustyötä viriketuokioissa
  On, merkittävästi.On, jonkin verran.En osaa sanoaSillä ei ole ollut vaikutusta

  30. Onko Sävelsirkun käyttö vapauttanut aikaa ja mahdollisuuksia asiakkaan laadukkaampaan kohtaamiseen?
  On, merkittävästi.On, jonkin verran.En osaa sanoa.Sillä ei ole ollut vaikutusta.

  31. Onko Sävelsirkun käyttö vaikuttanut työyhteisön/osaston työrytmiin? Kuinka? (Voitte valita useita vaihtoehtoja)
  Kyllä, yhden pitäessä tuokiota, on muille vapautunut aikaa muille tehtäville.Kyllä, usean asiakkaan ollessa tuokiossa, on tarjoutunut mahdollisuuksia tehdä rauhassa asioita yksittäisten asiakkaiden kanssa.Kyllä, Sävelsirkku on edesauttanut sitä, että useampi henkilökunnasta tekee viriketoimintaa.

  32. Onko Sävelsirkku tuonut elementtejä, jotka helpottavat asiakkaan kohtaamista?
  Kyllä, merkittävästi.Kyllä, jonkin verran.En osaa sanoa.Sillä ei ole ollut vaikutusta.

  33. Onko Sävelsirkku opettanut jotain lisää asiakkaista ja heidän kokemastaan elämästä?
  On, paljon.On, jonkin verran.Sillä ei ole ollut vaikutusta.En osaa sanoa.

  34. Onko Sävelsirkku lisännyt onnistumisen kokemuksia ohjaustyössä?
  On, merkittävästi.On, jonkin verran.Sillä ei ole ollut vaikutusta.En osaa sanoa.

  35. Onko Sävelsirkku onnistunut kuromaan sukupolvien välistä kuilua eli auttanut eri ikäisiä ymmärtämään toisiaan paremmin?
  On, merkittävästi.On, jonkin verran.Sillä ei ole ollut vaikutusta.En osaa sanoa.

  36. Onko Sävelsirkun käyttö antanut ohjaajille / hoitajille uusia kokemuksia?
  On, paljon.On, jonkin verran.Sillä ei ole ollut vaikutusta.En osaa sanoa.

  37. Onko Sävelsirkun käyttö kehittänyt ohjaajaa /hoitajaa viriketyön tekemisessä?
  Kyllä, merkittävästi.Kyllä, jonkin verran.Sillä ei ole ollut vaikutusta.En osaa sanoa.

  38. Onko Sävelsirkun käyttö madaltanut kynnystä järjestää yhteisöllistä toimintaa.
  Kyllä, merkittävästi.Kyllä, jonkin verran.Sillä ei ole ollut vaikutusta.En osaa sanoa.

  39. Oletko saanut koulutuksen Sävelsirkun käyttöön?
  KylläEn

  40. Onko mobiililaitteiden käyttö sinulle tuttua?
  KylläEi

  41. Millaiseksi koet Sävelsirkun käytön (teknisesti)?
  Se on minusta helppoaSe on minusta melko helppoaMinulla on siinä hankaluuksiaKoen sen vaikeaksi

  Kiitos vastauksestasi!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram