KOTIHOITOON

Sävelsirkun avulla muutetaan kotihoidon toimintatapoja tukemaan entistä enemmän toimintakyvyn edistämistä. Sävelsirkku auttaa keskittymään vuorovaikutukseen vähentämällä suunnitteluun kuluvaa aikaa.

SÄVELSIRKKU-TOIMINNASSA ASIAKAS ON KESKIÖSSÄ

Sävelsirkun avulla kotihoitoa ja -kuntoutusta voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi. Laiteriippumaton digitaalinen palvelualusta ja päivittäin vaihtuvat sisällöt helpottavat merkityksellisten kohtaamisten toteuttamisessa. Sävelsirkku-suoratoistopalvelua voidaan hyödyntää osana kotikuntoutustoimintaa asiakkaan yksilölliset tavoitteet huomioiden. Palvelu sopii hyvin kotihoidon työvälineeksi asiakkaiden mielialan virkistykseksi ja arjen mielekkyyden lisäämiseen. Yhteinen Sävelsirkku-tuokio työntekijän kanssa antaa asiakkaalle tunteen yksilöllisestä huomioinnista ja mahdollisuuden tehdä valintoja. Sävelsirkku-ohjelmia valitessa opitaan tuntemaan asiakkaan elämänhistoriaa voimavaroja vahvistavaksi yhteiseksi toiminnaksi.

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN -KÄRKIHANKKEEN KÄYTTÄJÄKYSELY (LAPIN YLIOPISTO 2018)

Sävelsirkusta palvelumuotoiltiin kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin soveltuva versio Toimiva kotihoito Lappiin kärkihankkeessa.
- "Vastaajista 90 % mielestä Sävelsirkun käyttö onnistui herättämään keskustelua usein tai aina."

- "Yli 80% kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että Sävelsirkun käyttö vaikutti positiivisesti asiakkaiden vireystilaan."

- "Noin 90% vastaajista oli sitä mieltä, että he olivat oppineet uusia asioita asiakkaista Sävelsirkun ohjelmien käytön avulla ja noin 68 % koki ymmärtävänsä toista sukupolvea paremmin."

MUISTOISTA VOIMAA TULEVAAN PÄIVÄÄN!

PYYDÄ LISÄTIETOA
Sentina Oy
Patruunantie 21
05200 Rajamäki
2590313-4
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram