Sävelsirkun käyttö onnistuu herättämään keskusteluja usein tai aina. Tätä mieltä oli 90% kyselyyn vastanneista Sävelsirkun käyttäjistä.Yhteisen toiminnan määrä lisääntyi havaittavasti yli 83% mielestä. Lähes puolet vastaajista raportoi liikerajojen parantuneen Sävelsirkun käytön myötä. Reilu 63% Sävelsirkun käyttäjistä ilmoitti motorisen levottomuuden vähentyneen.

Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana, Sosionomi (AMK) Suvi Illmanin opinnäytetyö

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram