Tulosten perusteella Sävelsirkku -menetelmällä on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta usealla eri tavalla. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista antaa asiakkaille valinnan mahdollisuuksia, tukea itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Havainnointien perusteella Sävelsirkku-menetelmä mahdollistaa edellisten lisäksi joukkoon kuuluvuuden tunteen syntymistä, auttaa fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä, tarjoaa asiakkaalle asiantuntijaroolin, antaa onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia ei-sanalliseen kommunikaatioon. Lisäksi se toimii keskustelun herättäjänä ja sitä kautta sosiaalisen kanssakäymisen ja dialogin edesauttajana.

Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana, Sosionomi (AMK) Suvi Illmanin opinnäytetyö

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram