Tulosten perusteella Sävelsirkku -menetelmällä on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta usealla eri tavalla. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista antaa asiakkaille valinnan mahdollisuuksia, tukea itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Havainnointien perusteella Sävelsirkku-menetelmä mahdollistaa edellisten lisäksi joukkoon kuuluvuuden tunteen syntymistä, auttaa fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä, tarjoaa asiakkaalle asiantuntijaroolin, antaa onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia ei-sanalliseen kommunikaatioon. Lisäksi se toimii keskustelun herättäjänä ja sitä kautta sosiaalisen kanssakäymisen ja dialogin edesauttajana.

Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana, Sosionomi (AMK) Suvi Illmanin opinnäytetyö

envelope-ophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram