Mieltä ja kehoa kuntouttava tapa toimia


Tutkittu ja käytännön työssä todennettu.
Kotihoitoon ja palveluasumiseen.

social-instagram-new-circle-128twitterlogo-facebook
Sentina on perheyritys, joka kehittää pilvipalveluja palveluasumiseen, kotihoitoon ja kotikuntoutukseen ikääntyneille sekä erityisryhmille. Tuotamme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla hoitohenkilökunnan työtä voidaan tukea ja toimintaa kehittää asiakaslähtöisesti. Asiakkaamme koostuvat yksityisen ja kunnallisen hoitotyön organisaatioista Suomessa ja Ruotsissa.

Palveluasumiseen

Sävelsirkku on helppokäyttöinen palvelu, joka tutkitusti madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteutukseen ja mahdollistaa viriketoiminnan järjestämisen lyhyelläkin valmisteluajalla. Sävelsirkku on LEAN-johtamisajattelua, jolla pystytään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä kehittämään laatua. Henkilökunta käyttää palvelua mobiililaitteiden verkkoselaimella yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen. Monipuolinen ja jatkuvasti uusiutuva sisältö; pelit, liikunnat, muisteluohjelmat, kuvat ja musiikki löytyvät kaikki samalta alustalta. Sävelsirkku on työväline, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kohtaamiseen. Lue lisää.

Kotihoitoon

UUTTA!
Sävelsirkusta palvelumuotoiltiin kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin soveltuva versio Toimiva kotihoito Lappiin kärkihankkeessa. Palvelun avulla on mahdollista muuttaa kotihoidon toimintatapoja ja käytänteitä siten, että ne tukevat fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä. Laiteriippumaton digitaalinen palvelualusta ja päivittäin vaihtuvat sisällöt helpottavat merkityksellisten kohtaamisten toteuttamisessa. Lue lisää

“Se oli aivan semmosta elävää elämää mulla” 89-vuotias mies

Omaisviestintään

TULOSSA!
BetweenFam on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään tarkoitettu alusta, joka on toteutettu Sentinan pilvipalveluna. Se tarjoaa mieltä virkistävää ja toimintakykyä tukevaa yhteydenpitoa Sävelsirkun kautta. Osapuolet voivat ajasta ja paikasta riippumatta lähettää palvelun kautta tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita, kuvia ja toiminnallisia yhdistelmiä. Kehityshankkeen palautteiden mukaan palvelu tuottaa ikääntyneelle iloa ja tunteen läheisen läsnäolosta joka päivä. Lue lisää

Henkinen koti on läheisten luona!

Sävelsirkun kanssa musiikin muistijäljille! Sentinan syksyn uutiskirje

Sävelsirkun kanssa musiikin muistijäljillä Musiikki jättää hämmästyttävän tarkan muistijäljen mieliimme. Sävelsirkun uudessa ohjelmasarjassa laulaja, säveltäjä ja sanoittaja Vesa Haaja tarinoi vuosikymmenten varrelta tutuista lauluista ja...

Henkinen koti on läheisten luona! Sentinan kesän uutiskirje

Henkinen koti on läheisten luona:Uusi opinnäytetyö korostaa sosiaalisen osallisuuden ja omaisyhteistyön merkitystäSairaanhoitajaopiskelijat Pirkko Kursu ja Hanna Moilanen tutkivat opinnäytetyössään omaisten kokemuksia Sentinan uudesta...

Orvokkeja äidille ja raportteja kaikille! Sentinan uutiskirje

Orvokkeja äidille toukokuun toisena sunnuntaina! Sävelsirkku-raportteja vuoden jokaisena päivänä.Tulossa!Ryhmätoimintaan osallistumisen yksilökohtainen raportointi Sävelsirkku tarjoaa välineen tunnuskohtaiseen raportointiin, joka osoittaa...

Kevään uutiskirje : Sävelsirkku soveltuu hyvin mielenterveyden edistämiseen

"Soveltuu hyvin mielenterveyden edistämiseen" Lisää tutkimustietoa Sävelsirkun hyödystä! Ensi kertaa näkökulmana ikääntyneiden mielenterveyden edistäminen. Sävelsirkku edistää ikääntyneen mielenterveyttä usealla osa-alueella: vaikuttaa elämän...

Maaliskuun uutiskirje: Hyviä uutisia vanhustyöstä

Näemme jatkuvasti laadukasta vanhustyötä Sävelsirkku -asiakkaillamme. Tutkimusten mukaan ikääntyneen toimintakykyä ja osallisuuden kokemusta voidaan onnistuneesti tukea Sävelsirkun avulla. Kerro meille kokemuksia siitä miten liikunta, muistelu ja...

Tutkittu ja vaikuttava työväline

 

Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Asukkaiden levotonta oloa pystytään helpottamaan rauhoittavalla musiikilla ja ohjelmasisällöllä, osana lääkkeetöntä hoitoa. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu useassa eri hankkeessa mm. EU-projektissa Sound Vitamins for the Elderly, Inno-Ääni-projektissa Kustaankartanossa, MARA-hankkeessa Lahdessa, Neloskierre-projektissa Hämeenlinnassa sekä lukuisissa opinnäytetöissä. Lue kokemuksia ja tutkimustietoa