Kehitämme Sentinassa pilvipalveluja edistämään hoivan laatua ja työn sujuvuutta ikääntyneiden palveluketjussa. Palvelutuotteemme Sävelsirkku on edelläkävijä hyvinvointia ja kuntoutumista edistävän teknologian, sisältöpalvelujen ja digitaalisten työvälineiden tarjonnassa. Sävelsirkun laadukkuus, laajuus ja monipuolisuus on ainutlaatuista. Nyt tuomme asiakkaillemme mahdollisuudet myös hyvän hoivan näkyväksi tekemiseen. Kiinnostuitko?

MUSIIKKI, PELIT, LIIKUNTA JA MUISTELU SAMALTA ALUSTALTA HYVINVOINTIA JA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄÄN TOIMINTAAN

ASUMISPALVELUIHIN
Sävelsirkku madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteutukseen ja mahdollistaa viriketoiminnan järjestämisen lyhyelläkin valmisteluajalla. Palvelun avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia ja henkilökunnan työtä sekä kehitetään työn sujuvuutta tavoitteellisesti ja mitattavasti. Helppokäyttöinen palvelu toimii mobiililaitteiden verkkoselaimella. Monipuolinen ja jatkuvasti uusiutuva sisältö; pelit, liikunnat, muisteluohjelmat, kuvat ja musiikki löytyvät kaikki samalta alustalta. Sävelsirkku on työväline, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kohtaamiseen.
Lue lisää
KOTIHOITOON
Sävelsirkkua on käytetty jo pitkään päivätoiminnassa ohjaajien työvälineenä. Palvelun avulla säästetään aikaa suunnittelutyössä ja mahdollistetaan yhteistyö eri päivätoiminnan yksiköiden välillä Sentinan pilvipalvelun kautta. Uusi kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin soveltuva Sävelsirkku kehitettiin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa. Palvelun avulla on mahdollista muuttaa kotihoidon toimintatapoja ja niin, että ne tukevat toimintakyvyn edistämistä.
“Se oli aivan semmosta elävää elämää mulla” 89-vuotias mies
Lue lisää
LÄHEISVIESTINTÄÄN
Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään tarkoitettu alusta, joka on toteutettu Sentinan pilvipalveluna. Se tarjoaa mieltä virkistävää ja toimintakykyä tukevaa yhteydenpitoa Sävelsirkun kautta. Osapuolet voivat ajasta ja paikasta riippumatta lähettää palvelun kautta tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita, kuvia ja toiminnallisia yhdistelmiä. Kehityshankkeen palautteiden mukaan palvelu tuottaa ikääntyneelle iloa ja tunteen läheisen läsnäolosta joka päivä.
Henkinen koti on läheisten luona!
Lue lisää
"Sävelsirkku aktivoi muistia, rikastaa ajatusmaailmaa, lievittää yksinäisyyden kokemusta ja auttaa luomaan yhteyden toisiin ihmisiin."

TUTKITUSTI VAIKUTTAVA

Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Asukkaiden levotonta oloa pystytään helpottamaan rauhoittavalla musiikilla ja ohjelmasisällöllä, osana lääkkeetöntä hoitoa. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu useassa eri hankkeessa mm. EU-projektissa Sound Vitamins for the Elderly, Inno-Ääni-projektissa Kustaankartanossa, MARA-hankkeessa Lahdessa, Neloskierre-projektissa Hämeenlinnassa sekä lukuisissa opinnäytetöissä.
Sentina Oy
Patruunantie 21
05200 Rajamäki
2590313-4
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram