Sävelsirkku on edelläkävijä hyvinvointia ja kuntoutumista edistävien sisältöpalvelujen tarjonnassa. Alun perin Vanhustyön keskusliiton kanssa tuotettua menetelmää on tutkittu ja kehitetty jo yli 20 vuotta. Palvelu yhdistää nykyisin sisällöt, päivittäiset työmallit ja seurantatyökalut. Sävelsirkku on suunnitelmallinen tapa toimia, joka tuo hyvän hoivan näkyväksi.  

VAIKUTTAVIIN KOHTAAMISIIN

Sävelsirkku tuo joka päivä vaihtuvat, monipuoliset sisällöt kuntouttavaan ja kulttuuriseen toimintaan. Menetelmän keskiössä on eletty elämä ja ihmisten kohtaaminen kasvokkain. Sävelsirkusta löytyvät myös työvälineet, joilla Sävelsirkun käyttäjät voivat itse osallistua sisällön tuottamiseen muistoillaan.

MUSIIKKI, KUVAT, PELIT, LIIKUNTA JA MUISTELU SAMALTA ALUSTALTA

Sävelsirkun selainpohjainen käyttöliittymä toimii tietokoneilla, televisiolla ja mobiililaitteilla. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin. Sävelsirkun musiikkiarkisto on ainutlaatuisen laaja. Se soveltuu käytettäväksi hoidon osana esimerkiksi tunnetilojen säätelyyn, rauhoittumiseen tai virkistykseen.
ASUMISPALVELUIHIN
Sävelsirkku madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja mahdollistaa viriketoiminnan järjestämisen laadukkaasti lyhyelläkin valmisteluajalla.  Palvelun avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia, henkilökunnan työn palkitsevuutta sekä kehitetään työn sujuvuutta tavoitteellisesti ja mitattavasti. Menetelmässä korostuu tunnemuistin aktivoiminen ja henkilökunnan keskeinen rooli vuorovaikutuksen synnyttämisessä.
Lue lisää
PÄIVÄTOIMINTAAN
Sävelsirkkuun on kehitetty ohjaustoimintoja varten oma suunnittelutyökalu, josta löytyy valmiita sisältöehdotuksia, kalenteritoiminto ja viikko-ohjelmat. Sentinan pilvipalvelun avulla mahdollistetaan myös yhteistyö ja laadukkaiden suunnitelmien jakaminen eri päivätoiminnan yksiköiden välillä. Kokemusten mukaan Sävelsirkku auttaa ohjaajia keskittymään täysipainoisesti kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. 
Lue lisää
LÄHEISVIESTINTÄÄN
Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen yhteydenpitoon kehitetty palvelu. Osapuolet voivat lähettää tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita ja kuvia palvelun avulla toisilleen. Palvelu tuottaa tunteen läheisten läsnäolosta arjessa ja arvokasta tietoa hyvän hoivan tueksi. Läheisviestinnän kautta omaiset saavat tietoa läheisensä osallistumisesta kuntoutumista ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
Lue lisää
KOTIHOITOON
Kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin suunniteltu Sävelsirkku Kotihoito kehitettiin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa. Palvelu tukee fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja sujuvoittaa työprosessia kotihoidossa. Laiteriippumaton digitaalinen palvelualusta on joustava ja helposti käyttöönotettavissa myös yksityisille kotipalvelun tuottajille.
Lue lisää

TUTKITUSTI VAIKUTTAVA

Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Sävelsirkun vaikuttavuutta on tutkittu useissa eri hankkeissa ja lukuisissa opinnäytetöissä. 

HYVÄ HOIVA NÄKYVÄKSI

Sävelsirkku on suunnitelmallinen tapa toimia hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseen. ​Palvelumme tuo päivittäiset työmallit laadukkaisiin kohtaamisiin. Järjestelmä kerää talteen tiedon tehdystä toiminnasta tiedolla johtamiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Ajankohtaista

Asukas on aina keskiössä / Sentinan uutiskirje

26.11.2021
Sävelsirkkua on hyödynnetty Kustaankartanon seniorikeskuksessa jo pitkään toimintakykyä tukevan ja kulttuurisen toiminnan välineenä. Palvelua käytetään monipuolisesti kulttuuritoiminnassa, toimintaterapiassa, päivätoiminnassa ja asumispalveluissa arjen ilon tuojana.
Lue lisää
"Sävelsirkku aktivoi muistia, rikastaa ajatusmaailmaa, lievittää yksinäisyyden kokemusta ja auttaa luomaan yhteyden toisiin ihmisiin."
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram