Työväline ryhmätoimintaan


Sävelsirkku tuo joka päivä vaihtuvat, monipuoliset sisällöt kuntouttavaan ja kulttuuriseen ryhmätoimintaan. Menetelmän keskiössä on eletty elämä ja ihmisten kohtaaminen kasvokkain. Sävelsirkusta löytyvät myös työvälineet, joilla Sävelsirkun käyttäjät voivat itse osallistua sisällön tuottamiseen muistoillaan.
Ota yhteyttä

Tutkitusti vaikuttava


Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Sävelsirkun vaikuttavuutta on tutkittu useissa eri hankkeissa ja lukuisissa opinnäytetöissä.
Tutkimuksiin

Asumispalvelut

Palvelun avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia, henkilökunnan työn palkitsevuutta sekä kehitetään työn sujuvuutta tavoitteellisesti ja mitattavasti.
Lue lisää

Päivätoiminta

Sävelsirkkuun on kehitetty ohjaustoimintoja varten oma suunnittelutyökalu, josta löytyy valmiita sisältöehdotuksia, kalenteritoiminto ja viikko-ohjelmat.
Lue lisää

Kotihoito

Palvelu tukee fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja sujuvoittaa työprosessia kotihoidossa.

Lue lisää

Läheisviestintä

Kehitämme Sävelsirkku Läheisviestintää hoivakotien, asukkaiden ja omaisten yhteydenpitoon.
Ota yhteyttä


"Sävelsirkku aktivoi muistia, rikastaa ajatusmaailmaa, lievittää yksinäisyyden kokemusta ja auttaa luomaan yhteyden toisiin ihmisiin."


Musiikki, kuvat, pelit, liikunta ja muistelu samalta alustalta

Sävelsirkun selainpohjainen käyttöliittymä toimii tietokoneilla, televisiolla ja mobiililaitteilla. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin. Sävelsirkun musiikkiarkisto on ainutlaatuisen laaja ja se soveltuu käytettäväksi hoidon osana esimerkiksi tunnetilojen säätelyyn - rauhoittumiseen tai virkistykseen.

Asiakaskokemuksia

Digitaalisuus tukee Kustaan-kartanossa kohtaamisia 11/2021

Sävelsirkkua on hyödynnetty Kustaankartanon seniorikeskuksessa Helsingissä jo pitkään toimintakykyä tukevan ja kulttuurisen toiminnan välineenä.

Palvelua käytetään monipuolisesti kulttuuritoiminnassa, toimintaterapiassa, päivätoiminnassa ja asumispalveluissa arjen ilon tuojana.

Palmu-Porissa vietetään virikkeellistä elämää 02/2022

Sävelsirkkua käytetään Palvelukoti Palmu-Porissa aktiivisesti. Kun käyttö aloitettiin viime syksynä, oli osa asukkaista aluksi epäileväisiä ”Sirkuttajan” suhteen. Nyt asukkaat ovat jo niin tottuneet Sävelsirkkuun, että kaipaavat sitä, ellei se ole ryhmätoiminnassa mukana. Näin kertoo esihenkilö Pia Jeskanen Porin perusturvasta.

Sävelsirkku tukee oma-aloit-teisuutta Kokkilassa 06/2021

Sävelsirkun käyttö on meillä arkipäivää, kertoo Heli Kaupinsalo Palvelukoti Kokkilasta. 

"Asukkaat toivovat musiikkia muistelumielessä tai uusien kokemusten avaamiseen. Musiikki herättää paljon keskustelua ja iltaisin se luo rauhoittumisen tunnelmaa ennen nukkumaan menoa."

Lisää asiakaskokemuksia

Ajankohtaista

Sävelsirkun liikuntaryhmä

Rai-tieto hyödyksi liikuntaharjoitteluun

Sentina teki alkuvuodesta yhteistyöprojektin fysioterapeutti ja sosiaali- ja terveyshallintotieteiden opiskelija Talvikki Ranta-Ylitalon ja GeroFuture Oy:n kanssa. Hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaus, josta saadun tiedon avulla Sävelsirkun ohjelmia voidaan käyttää yhä yksilöllisempään harjoitteluun.
Lue lisää
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram