Keskiössä eletty elämä

Sävelsirkku on Vanhustyön keskusliton kanssa
kehitetty menetelmä, jota on tutkittu ja viety
eteenpäin jo parikymmentà vuotta. Palvelu yhdistäà
sisallöt, päivittäiset työmallit ja seurantatyökalut
hyvinvointia edistavään toimintaan.
Työväline ryhmätoimintaan


Sävelsirkku tuo joka päivä vaihtuvat, monipuoliset sisällöt kuntouttavaan ja kulttuuriseen ryhmätoimintaan. Menetelmän keskiössä on eletty elämä ja ihmisten kohtaaminen kasvokkain. Sävelsirkusta löytyvät myös työvälineet, joilla Sävelsirkun käyttäjät voivat itse osallistua sisällön tuottamiseen muistoillaan.
Ota yhteyttä

Tutkitusti vaikuttava


Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Sävelsirkun vaikuttavuutta on tutkittu useissa eri hankkeissa ja lukuisissa opinnäytetöissä.
Tutkimuksiin
  • "Sävelsirkku on hyvä apuväline muistisairaiden ryhmätoiminnassa ja kulttuurihetkien luomisessa. Sävelsirkun arkistosta löytyy runsas valikoima luovaan toimintaan ja sen suunnitteluun."

    Helsingin kaupunki/Kustaankartanon seniorikeskus Päivätoiminta Meripihka/Sirpa Impinen, Sallamaria Pulkkinen ja Sanna Akpan 11/2021
  • "Sävelsirkun äänimaailma on selkeä, huonokuuloisetkin saavat osallisuuden kokemuksia sen avulla. Sävelsirkku on helppo kuljettaa mukana ulkona, sisällä ja erilaisissa tiloissa isoillekin ryhmille sisältöä luomaan."

    Helsingin kaupunki/Kustaankartanon seniorikeskus Päivätoiminta Meripihka/Sirpa Impinen, Sallamaria Pulkkinen ja Sanna Akpan 11/2021
  • "Sävelsirkku soveltuu hyvin vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemiseen. Sillä saa hyviä keskusteluja aikaan. Liikuntaosiot soveltuvat fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja harjoitteluun hyvin. Hienomotorisia taitoja pystyy harjoittelemaan esim. tabletilta tehtyjen valintapainallusten kautta."

    Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Päiväkeskus Purje
Lue lisää asiakaskokemuksia

Musiikki, kuvat, pelit, liikunta ja muistelu samalta alustalta

Sävelsirkun selainpohjainen käyttöliittymä toimii tietokoneilla, televisiolla ja mobiililaitteilla. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin. Sävelsirkun musiikkiarkisto on ainutlaatuisen laaja ja se soveltuu käytettäväksi hoidon osana esimerkiksi tunnetilojen säätelyyn - rauhoittumiseen tai virkistykseen.

Ajankohtaista

Oman elämän sävelet - hankekokemuksia

Kesän uutiskirjeessämme terveisiä Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksestä sekä hyvän juhannuksen toivotukset kaikille Sävelsirkku-ystäville!
Lue lisää
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram