Lähikuva ikääntyneestä, joka pitää toisen ihmisen käsistä kiinni harteillaan.

KOTIHOITOON

Sävelsirkku tukee asiakkaiden toimintakyvyn edistämistä myös kotihoidossa ja auttaa keskittymään vuorovaikutukseen vähentämällä suunnitteluun kuluvaa aikaa.

SÄVELSIRKKU-TOIMINNASSA ASIAKAS ON KESKIÖSSÄ

Sävelsirkun avulla kotihoitoa ja -kuntoutusta voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi. Laiteriippumaton digitaalinen palvelualusta ja päivittäin vaihtuvat sisällöt helpottavat merkityksellisten kohtaamisten toteuttamisessa. Sävelsirkku-suoratoistopalvelua voidaan hyödyntää osana kotikuntoutustoimintaa asiakkaan yksilölliset tavoitteet huomioiden. Palvelu sopii hyvin kotihoidon työvälineeksi asiakkaiden mielialan virkistämiseen ja arjen mielekkyyden lisäämiseen. Yhteinen Sävelsirkku-tuokio työntekijän kanssa lisää osallisuuden tunnetta, voimaannuttaa ja antaa mahdollisuuden tehdä valintoja. Sävelsirkku-ohjelmia valitessa opitaan tuntemaan asiakkaan elämänhistoriaa ja saadaan työkaluja yhteiseen toimintaan.

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN -KÄRKIHANKKEEN KÄYTTÄJÄKYSELY (LAPIN YLIOPISTO 2018)

Sävelsirkusta palvelumuotoiltiin kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin soveltuva versio Toimiva kotihoito Lappiin kärkihankkeessa.
- "Vastaajista 90 % mielestä Sävelsirkun käyttö onnistui herättämään keskustelua usein tai aina."

- "Yli 80% kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että Sävelsirkun käyttö vaikutti positiivisesti asiakkaiden vireystilaan."

- "Noin 90% vastaajista oli sitä mieltä, että he olivat oppineet uusia asioita asiakkaista Sävelsirkun ohjelmien käytön avulla ja noin 68 % koki ymmärtävänsä toista sukupolvea paremmin."
PYYDÄ LISÄTIETOA
  • "Sävelsirkun vahvuuksia ovat mm: koko, toimivuus ja helppokäyttöisyys. Mukaan otettava ikääntyneiden viriketoimintapalvelu. Laaja sisältö, jokaiselle jotakin. Asiakaslähtöisyys."
  • "Sävelsirkun käyttäminen arjen työvälineenä perustuu teknologisuudesta huolimatta hoitajan kohtaamiseen asiakkaan kanssa, aitoon vuorovaikutustilanteeseen asiakastyössä."
  • "Sävelsirkun luontohetket ovat aktivoineet asukkaita ja syventäneet moniaistista vuorovaikutusta. Ne ovat tuottaneet jopa liikutuksen ja lumoutumisen tunteita tunnemuistin heräämisen myötä. Luontohoiva muodostuukin sopivista aineistosta ja ihmisten yhdessä olemisesta. Luontohetket tarjoavat myös työhön hengähdystauon, kun saa olla itselle tärkeän asian äärellä".
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram