LÄHEISVIESTINTÄ

Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään tarkoitettu alusta. Se tarjoaa mieltä virkistävää yhteydenpitoa ja tietoa läheisen osallistumisesta toimintakykyä tukevaan toimintaan Sävelsirkun kautta.

SÄVELSIRKKU LÄHEISVIESTINTÄÄ PILOTOITIIN TEMPO-HANKKEESSA USEISSA PALVELUKODEISSA

Palvelukodeissa huomattiin tervehdysten tuovan iloa ja herättävän ikääntyneet kertomaan oma-aloitteisemmin tervehdysten aiheista. Läheisviestinnän palvelukehitystä jatketaan yhdessä asiakkaittemme kanssa. Kehityshankkeen palautteiden mukaan palvelu tuottaa ikääntyneelle iloa ja tunteen läheisen läsnäolosta joka päivä. Osapuolet voivat ajasta ja paikasta riippumatta lähettää palvelun kautta tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita, kuvia ja toiminnallisia yhdistelmiä. Palvelu on toteutettu Sentinan pilvipalveluna.

HOIVAKODIN HENKILÖKUNTA KOKEMUKSIA:

- Helpotti työtä – helpompi ottaa tervehdyksen sisältö puheenaiheeksi​
- Jatkuvasti uutta materiaalia täydentämään jo olemassaolevaa​
- Persoonalliset aiheet​
- Oppii tuntemaan omaiset eri tavalla kuin ennen ja myös niitä omaisia, jotka eivät ole niin usein käymässä​
- Iloiset asiakkaat ovat vastaanottavaisempia​
- Oma vuorovaikutushetki hoidettavan kanssa on helppo ja nopea toteuttaa

HENKINEN KOTI ON LÄHEISTEN LUONA

PYYDÄ LISÄTIETOA
Sentina Oy
Patruunantie 21
05200 Rajamäki
2590313-4
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram