LÄHEISVIESTINTÄ

Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään tarkoitettu alusta. Se tarjoaa mieltä virkistävää yhteydenpitoa ja tietoa läheisen osallistumisesta toimintakykyä tukevaan toimintaan Sävelsirkun kautta.

HENKINEN KOTI ON LÄHEISTEN LUONA

Sävelsirkku Läheisviestintää on kehitetty ja testattu yhteistyössä useiden palvelukotien kanssa. Palvelukodeissa huomattiin tervehdysten tuovan iloa ja kannustavan ikääntyneitä kertomaan oma-aloitteisemmin elämästään. Valmiit ehdotukset viestien aiheiksi auttavat herättämään keskustelua ja tuovat mieleen muistoja elämän varrelta. Osapuolet voivat lähettää palvelun kautta tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita ja kuvia ajasta ja paikasta riippumatta. Kehityshankkeen palautteiden mukaan palvelu tuottaa ikääntyneille iloa ja tunteen läheisten läsnäolosta arjessa. Palvelu on toteutettu osana Sentinan Sävelsirkku-pilvipalvelua. Läheisviestinnän palvelukehitystä jatketaan yhdessä asiakkaittemme kanssa.

HOIVAKODIN HENKILÖKUNTA KOKEMUKSIA:

- Helpotti työtä – helpompi ottaa tervehdyksen sisältö puheenaiheeksi​
- Jatkuvasti uutta materiaalia täydentämään jo olemassaolevaa​
- Yksilölliset, omaan elämään liittyvät aiheet​
- Oppii tuntemaan omaiset eri tavalla kuin ennen ja myös niitä omaisia, jotka eivät ole niin usein käymässä​
- Iloiset asiakkaat ovat vastaanottavaisempia​
- Oma vuorovaikutushetki hoidettavan kanssa on helppo ja nopea toteuttaa
PYYDÄ LISÄTIETOA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram