Sävelsirkku on edelläkävijä hyvinvointia ja kuntoutumista edistävien sisältöpalvelujen tarjonnassa. Alun perin Vanhustyön keskusliiton kanssa tuotettua menetelmää on tutkittu ja kehitetty jo yli 20 vuotta. Sävelsirkku yhdistää nykyisin sisältöpalvelun, päivittäiset työmallit ja seurantatyökalut. Pilvipalvelumme mahdollistaa hyvän hoivan näkyväksi tekemisen myös läheisille ja ympäröivään yhteiskuntaan. 

VAIKUTTAVIIN KOHTAAMISIIN

Sävelsirkku tuo joka päivä vaihtuvat, monipuoliset sisällöt kuntouttavan ja kulttuurisen toiminnan järjestämiseen. Menetelmän keskiössä on eletty elämä ja ihmisten kohtaaminen kasvokkain. Tuttu musiikki löytyy Sävelsirkun päivittäisestä ohjelmatarjonnasta muistia ja tunnetilaa tukemaan.

MUSIIKKI, KUVAT, PELIT, LIIKUNTA JA MUISTELU SAMALTA ALUSTALTA

Sävelsirkku on käytössä Suomessa, Ruotsissa ja Australiassa. Menetelmää hyödynnetään asumispalveluissa, päivätoiminnassa ja kotihoidossa. Helppokäyttöinen selainpohjainen käyttöliittymä toimii tietokoneilla, televisiolla, tableteilla ja älypuhelimilla. Sävelsirkun musiikkiarkisto on ainutlaatuisen laaja. Ohjelmatarjontamme uudistuu jatkuvasti ja seuraa vuodenaikoja sekä tapahtumia.
ASUMISPALVELUIHIN
Sävelsirkku madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja mahdollistaa viriketoiminnan järjestämisen laadukkaasti lyhyelläkin valmisteluajalla.  Palvelun avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia, henkilökunnan työn palkitsevuutta sekä kehitetään työn sujuvuutta tavoitteellisesti ja mitattavasti. Menetelmässä korostuu tunnemuistin aktivoiminen ja henkilökunnan keskeinen rooli vuorovaikutuksen synnyttämisessä.
Lue lisää
PÄIVÄTOIMINTAAN
Sävelsirkkua käytetään jo laajasti ohjaajien työvälineenä päivätoiminnassa. Valmiit sisältöehdotukset, kalenteritoiminto ja viikko-ohjelmat helpottavat suunnittelutyötä. Menetelmä antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. Sentinan pilvipalvelun avulla mahdollistetaan myös yhteistyö ja laadukkaiden suunnitelmien jakaminen eri päivätoiminnan yksiköiden välillä. 
Lue lisää
LÄHEISVIESTINTÄÄN
Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen yhteydenpitoon kehitetty palvelu. Osapuolet voivat lähettää tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita ja kuvia palvelun avulla toisilleen. Palvelu tuottaa tunteen läheisten läsnäolosta arjessa ja arvokasta tietoa hyvän hoivan tueksi. Läheisviestinnän kautta omaiset saavat tietoa läheisensä osallistumisesta kuntoutumista ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
Lue lisää
KOTIHOITOON
Kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin suunniteltu Sävelsirkku Kotihoito kehitettiin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa. Palvelu tukee fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja sujuvoittaa työprosessia kotihoidossa. Laiteriippumaton digitaalinen palvelualusta on joustava ja helposti käyttöönotettavissa myös yksityisille kotipalvelun tuottajille.
Lue lisää

TUTKITUSTI VAIKUTTAVA

Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Asukkaiden hyvinvointia pystytään edistämään tilanteisiin sopivilla musiikeilla ja ohjelmasisällöillä, osana lääkkeetöntä hoitoa. Sävelsirkun avulla on mahdollista myös tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu useissa eri hankkeissa ja lukuisissa opinnäytetöissä. 

HYVÄ HOIVA NÄKYVÄKSI

Sävelsirkku on suunnitelmallinen tapa toimia hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseen. ​Palvelumme tuo päivittäiset työmallit laadukkaisiin kohtaamisiin. Järjestelmä kerää talteen tiedon tehdystä toiminnasta tiedolla johtamiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Ajankohtaista

Luonto lumoaa Sävelsirkussa / Kesän uutiskirje

4.6.2021
Luontoaiheiset äänimaisemat, tietovisat ja kuvapelit ovat aina olleet suosittuja Sävelsirkussa. Lisäsimme nyt Tänään-sivulle päivittäin vaihtuvan luontovideon ja äänimaiseman uuteen Luontohetki-osioon. Hotkunrannan väki Kuusamosta pääsi ensimmäisenä pilotoimaan uutuutta.
Lue lisää
"Sävelsirkku aktivoi muistia, rikastaa ajatusmaailmaa, lievittää yksinäisyyden kokemusta ja auttaa luomaan yhteyden toisiin ihmisiin."
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram