ASUMISPALVELUIHIN

Sävelsirkku on helppokäyttöinen palvelu, joka madaltaa kynnystä aktiivisen arjen toteuttamiseen. Kuntouttava ja hyvinvointia tukevaa toimintaa on mahdollista järjestää lyhyelläkin valmisteluajalla laadukkaasti. Käyttöraporttien avulla hyvä hoiva voidaan tehdä myös näkyväksi. Sävelsirkku on tutkittu ja testattu menetelmä hyvän hoidon kehittämiseen.

Viriketoiminta & ikääntyneiden viriketoiminta

SÄVELSIRKKU HOITOTYÖSSÄ – MENETELMÄ KUNTOUTTAVAAN PÄIVITTÄISEEN TYÖHÖN

Sävelsirkku-palvelu on suunniteltu säästämään aikaa ryhmä- ja viriketoiminnan toteuttamisessa ja madaltamaan kynnystä sen aloittamiseen. Toisaalta Sävelsirkun monipuolinen ja uusiutuva arkisto esivalmistelluin ohjelmin tuo ideoita hoitoyhteisöön ja edistää siten mieltä ja kehoa kuntouttavaa työtä. Palvelua käytetään mobiililaitteiden Internet-selaimella ryhmätuokioissa tai esimerkiksi omahoitajatuokioissa. Toimintatavan ytimessä on asiakaskokemuksen parantaminen. Tämän ympärille rakentuvat työn helpottuminen, palkitsevuus sekä sen vaikuttavuus hoivayhteisön sosiaalisesti aktiivisessa arjessa.

ASIAKASKOKEMUKSEN PARANTAMINEN

Sävelsirkku on tapa toimia yhteisöllisesti ja elämyksellisesti yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Palvelun vaikuttavuus perustuu kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen voimaan; musiikin ja ääniohjelmien luomien henkilökohtaisten tunnemuistojen pohjalta.

Palvelun käyttö alkaa koulutuksella, jossa hoivayhteisöä tuetaan laadukkaan ja asiakaslähtöisen aktiivisen arjen toteutukseen. Sävelsirkku-käsikirjat ja perehdyttämisohjelmat sekä verkkokoulutukset auttavat myös ohjaustyöhön tottumattomampia arjen aktivointiin. Niistä on iso apu myös esihenkilöille muutosjohtamiseen.

Sävelsirkkuun kuuluu tuhansien musiikki– ja ääniohjelmien arkisto ja ohjauksellisesti pitkälle valmistellut tuokiopohjat ryhmä- ja yksilötoimintaan. Näin työaika käytetään asiakkaan hyödyksi asiantuntijoiden tekemien ohjelmaehdotusten avulla. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin.

Pilvipalvelussamme on tarjolla tuhansien kappaleiden arkisto musiikkia eri aikakausilta, selkouutisia, hengellisiä ohjelmia, tarinoita, runoja ja muisteluohjelmia. Toiminnallisiin hetkiin on tarjolla yhteislauluja, pelejä, tietokilpailuja ja liikuntaohjelmia, mindfulnessia, naurujoogaa ja rentoutusta. Liputuspäivien ja juhlapyhien sisällöt tuodaan automaattisesti tarjolle oikeina päivinä. Myös Celian äänikirjoja on saatavilla lukemisesteisille henkilöille Sävelsirkun kautta. Sävelsirkku tarjoaa mielenkiintoista ja virkistävää ohjelmaa ikääntyneiden viriketoimintaan. 

ASUKKAILLE

Sävelsirkku-menetelmä tarjoaa ikääntyneelle mahdollisuuden mielekkääseen aktiiviseen arkeen joka päivä. Tuttuja ja emotionaalisesti merkittäviä asioita muistellaan ja jaetaan hoitohenkilökunnan kanssa. Yhteisöllisyys tuo voimaa ja odotuksia myös huomiseen päivään.

HOITAJILLE JA OHJAAJILLE

Sävelsirkku on työväline, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kohtaamiseen. Tehdyn työn vaikutus näkyy asukkaiden toimintakyvyssä, mielenvirkeydessä ja hoitomyönteisyydessä. Levottomuutta pystytään helpottamaan rauhoittavilla ohjelmilla, osana lääkkeetöntä hoitoa.

PALVELUN TARJOAJALLE

Sävelsirkku on LEAN-johtamisajattelua, jolla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä laatua ja ohjaamaan resurssit oikeaan paikkaan. Sävelsirkussa tämä tehdään tuomalla osaamista, työtapa ja materiaalit digitaalisen palvelun avulla hoivakodin oleskelutilaan asti ilman, että työ tehdään erikseen jokaisessa paikassa jokaisena päivänä.
PYYDÄ LISÄTIETOA
  • "Hoitajan/ohjaajaan ohjausosaaminen on tärkeä osa Sävelsirkun käytössä, jossa voi mahdollistaa pienillä elementeillä asiakkaan osallisuus. Hoitaja voi esimerkiksi sanoilla, teoilla, kysymyksillä sekä pyynnöillä, osallistaa asiakasta paremmin virikkeellisessä toiminnassa ja vaikuttaa ikääntyneen mielekkään elämän kokemukseen. Nämä päivittäiset hetket ovat tärkeitä ja merkityksellisiä, ja tämä lisää myös asiakkaiden yhteisöllisyyden tunnetta."
  • "Sävelsirkun vahvuuksia ovat sen helppokäyttöisyys ja varma toimivuus. Laaja aineisto ja helppo löytää sisältöä, monen tasoisille ryhmäläisille. Luotettavuus - ei ole jättänyt ohjaajaa pulaan. Antaa tilaa kuuntelijan mielikuvitukselle ja ajatuksille, ei ole valmiiksi ”pureskeltua”. Tällainen viriketoiminta mahdollistaa yhteisen kokemuksen usealle kuulijalle."
  • "Asukkaamme ovat myös hyviä opettajia meille nuoremmille. Heiltä saa hyviä neuvoja viriketoiminnan tuokioissa, kun he innostuvat muistelemaan, miten he ovat jonkun asian ennen tehneet. Historian lehdet havisevatkin useasti kodissamme, kun palaamme vuosikymmeniä ajassa taaksepäin. Matkustaminenkin on tehty helpoksi, nopeaksi ja halvaksi. Riittää kun istuu asukkaiden kanssa ja yhtäkkiä huomaatkin olevasi vaikka 1950- Helsingissä tai lapsuusajan heinätöissä."
  • ”Kotikylä Tupalassa käytetään Sävelsirkkua aktiivisesti. Käyttöä myös seurataan säännöllisesti Sentinan pilvipalvelusta saatavin raportein. Raporteista on helppo seurata ikääntyneiden viriketoiminnan monipuolisuutta, esimerkiksi liikuntavoitteen saavuttamista ajantasaisesti päivittäin. Korkea käyttöaste on seurausta koko henkilökunnan tietoisesta päätöksestä ja systemaattisesta työstä monipuolisen viriketoiminnan juurruttamiseksi arkeen. Aamunavaukset, tietovisat, monipuolinen ja tunnemuistia aktivoiva musiikki ja liikunta ovat Tupalan asukkaille mieluisia.”
apartmentlicenseusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram