Om oss
Sentina är ett växande familjeägt bolag med huvudkontor i Nurmijärvi, norr om Helsingfors. Våra kunder består av ledande organisationer inom den privata och offentliga äldrevården. 

Vi har arbetat för en socialt aktiv vardag i vården sedan år 2000. Både forskning och praktik bekräftar den positiva verkan som Sentinas metod har på det fysiska, psykiska, sociala och kognitiva välmåendet hos de äldre. Metoden, som levereras från Sentinas molntjänst, används i över 200 äldreboenden i Finland och Sverige. 

Vi på Sentina vill vara lyhörda för våra kunders behov i äldreomsorgen och utvecklar våra tjänster kontinuerligt för att våra kunder ska kunna fokusera på att leverera god vård och omsorg – varje dag.


För en socialt aktiv vardag
Sävelsirkku och Silverstund är Sentinas varumärken för rehabilitering och rekreation i äldrevården. De erbjuder lättillgängligt material, idéer och verksamhetsmodeller för att främja den socialt aktiva vardagen i äldreomsorgen i Finland och Sverige.

Metoden bygger på att aktivera individen genom multisensorisk stimulans. Att lyssna tillsammans är en bekant upplevelse för de äldre och för med sig gemenskapskänsla. Att tänka på gamla minnen och tillsammans komma ihåg olika händelser bidrar till stärka välmåendet hos de äldre och ökar deras känsla av egenmakt.


Inspirerar personalen
Sentinas digitala tjänster stöder också personalens arbete genom att erbjuda färdiga innehåll, som sänker tröskeln för personalen att aktivera och skapa kontakt med brukarna. Därmed får personalen ny inspiration och en ökad känsla av att de gör ett givande och meningsfullt arbete. 

Sävelsirkku och Silverstund bygger broar över eventuella generations- och kulturklyftor, ger perspektiv och berättar om traditioner och levnadssätt. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation utan förberedande arbete. Molntjänsterna erbjuder färdiga och varierande
programförslag för såväl fysioterapeutiska övningar, som minnesträning och övningar som aktiverar känslominnet. 

Det är lätt att använda tjänsten från Sentinas molntjänst, antingen med pekplatta eller smarttelefon.


Näyttämö - en ny plattform speciellt för tv-skärmar
Näyttämö -tjänsten breddar verksamhetsmodellen ytterligare och visualiserar kulturarbetet på tv-skärmarna. Sävelsirkku, Silverstund och Näyttämö kan användas parallellt som kompletterande tjänster. Näyttämö innehåller finska program i flera olika kategorier, illustrerade program och naturvideo, både med och utan text.

Denna nya tjänst erbjuder dagligen en förberedd verksamhetsmodell som stöder den mentala hälsan med teman som natur och kultur att användas även i en hektisk vardag. På Näyttämös första sida får man följa årets kretslopp och speciella dagar lyfts fram genom visuella teman.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram