Sentina tekee koulutuksiin liittyen tarpeisiin pohjautuvia perehdytyspaketteja. Tämän lomakkeen avulla voitte määritellä teidän tavoitteenne, jota sitten räätälöidyllä Sävelsirkun ohjelmistokokoelmalla voidaan toteuttaa.

  Huom! lomake täytetään jokaisen osaston kohdalta erikseen tai kerran koko yksikön osalta.

  ***************************************

  Montako kertaa viikossa teillä on osastolla tavoitteena tehdä fyysistä toimintakykyä tukevaa toimintaa. Anna lukumäärä / vko.

  esim. vaikutukset mielialaan ja virkeystilaan. Motorisen levottomuuden väheneminen.

  ***************************************

  Montako kertaa viikossa teillä on osastolla tavoitteena tehdä sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa. Anna lukumäärä / vko.

  esim. verbaalinen ja nonverbaalinen kommunikointi, muistijälkien aktivointi.

  ***************************************

  Montako kertaa viikossa teillä on osastolla tavoitteena tehdä psyykkistä toimintakykyä tukevaa toimintaa. Anna lukumäärä / vko.

  esim. rauhallisuus, tyytyväisyys ja hoitomyönteisyys.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram