Sävelsirkku hoitotyössä – menetelmä kuntouttavaan päivittäiseen työhön

Sävelsirkku- palvelu on suunniteltu säästämään aikaa ryhmätoiminnan toteuttamisessa ja madaltamaan kynnystä sen aloittamiseen. Toisaalta Sävelsirkun monipuolinen ja uusiutuva arkisto esivalmistelluin ohjelmin tuo ideoita hoitoyhteisöön ja edistää siten mieltä ja kehoa kuntouttavaa työtä. Palvelua käytetään mobiililaitteiden Internet-selaimella ryhmätuokioissa. Toimintatavan ytimessä on asiakaskokemuksen parantaminen. Tämän ympärille rakentuvat työn helpottuminen, palkitsevuus sekä sen vaikuttavuus hoivayhteisön sosiaalisesti aktiivisessa arjessa.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Sävelsirkku on tapa toimia yhteisöllisesti ja elämyksellisesti yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Palvelun vaikuttavuus perustuu kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen voimaan; musiikin ja ääniohjelmien luomien henkilökohtaisten tunnemuistojen pohjalta.

Palvelun käyttö alkaa koulutuksella, jossa hoivayhteisöä tuetaan laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan toteutukseen. Sävelsirkku -käsikirjat ja perehdyttämisohjelmat sekä verkkovalmennukset auttavat myös ohjaustyöhön tottumattomia arjen aktivointiin. Niistä on iso apu myös esimiehille muutosjohtamiseen.

Sävelsirkkuun kuuluu tuhansien musiikki – ja ääniohjelmien arkisto ja ohjauksellisesti pitkälle valmistellut tuokiopohjat ryhmätoimintaan. Näin työaika käytetään asiakkaan hyödyksi asiantuntijoiden tekemien ohjelmaehdotusten avulla. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin.

Pilvipalvelussamme on tarjolla tuhansien kappaleiden arkisto musiikkia eri aikakausilta, selkouutisia, hengellisiä ohjelmia, tarinoita, runoja ja muisteluohjelmia. Toiminnallisiin hetkiin on tarjolla yhteislauluja, tietokilpailuja ja liikuntaohjelmia; mindfulnessia, naurujoogaa ja rentoutusta. Liputuspäivien ja juhlapyhien sisällöt tuodaan automaattisesti tarjolle oikeina päivinä. Myös Celian äänikirjoja on saatavilla lukemisesteisille henkilöille Sävelsirkun kautta.

Asukkaille

Sävelsirkku- menetelmä tarjoaa ikääntyneelle mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan joka päivä. Tuttuja ja emotionaalisesti merkittäviä asioita muistellaan ja jaetaan hoitohenkilökunnan kanssa. Yhteisöllisyys tuo voimaa ja odotuksia myös huomiseen päivään.

Hoitajille ja ohjaajille

Sävelsirkku on työväline, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kohtaamiseen. Tehdyn työn vaikutus näkyy asukkaiden toimintakyvyssä, mielenvirkeydessä ja hoitomyönteisyydessä. Käytösoireista kärsivien asukkaiden levottomuutta pystytään helpottamaan rauhoittavilla ohjelmilla, osana lääkkeetöntä hoitoa.

Hoitopalvelun tarjoajalle

Sävelsirkku on LEAN-johtamisajattelua, jolla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä laatua ja ohjaamaan resurssit oikeaan paikkaan. Sävelsirkussa tämä tehdään tuomalla osaamista, työtapa ja materiaalit digitaalisen palvelun avulla hoivakodin oleskelutilaan asti ilman että työ tehdään erikseen jokaisessa paikassa jokaisena päivänä.

 

Ohjaajana tunsin onnistumisen riemua, kun pystyin soittamaan asukkaalle mieleistä musiikkia, ja tähän Sävelsirkku on mitä mainioin työkalu suuren musiikkikirjastonsa ansiosta. Myös Suomen luonnosta äänitetyt äänimaisemat osoittautuivat helpoksi keinoksi viedä asukas mielikuvamatkalle esimerkiksi lapsuuden tai nuoruuden muistoihin. Ja kuten yksi asukkaista totesi, kuuntelun avulla pääsi hetkeksi pois mieltä painavista asioista.

Siiri Kotajärvi

Ohjaustoiminnan artenomi, "Kyllä mä sisällön itsekin osaan suunnitella” – Sävelsirkku ohjaustoiminnan artenomin työn tukena ikääntyvien palvelutalossa. Opinnäytetyö, HAMK 2016

Henkilökunnan työn mielekkyyteen ja työssä jaksamisen vaikutuksiksi Sävelsirkku toi uutta intoa ja monipuolisen ohjelmiston takia helpotti tuokioiden pitämistä. Sävelsirkun ohjelmista ja asukkaiden kertomista muistelmista opittiin uusia asioita. Tuokion ohjaamisista saatiin onnistumisen kokemuksia. Vaikuttavuutta työn palkitsevuuteen ja työn imuun kysyttäessä kuvattiin Sävelsirkkua rikastuttavana, piristävänä ja voimaa antavana. Erityisesti asiakkaiden positiivinen palaute koettiin palkitsevana.

Katri Mielonen

Sosionomi, ”Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Opinnäytetyö, Laurea 2016

Kokonaisuudessaan erittäin hyvä, mielenkiintoinen ja helppokäyttöinen palvelu. Tuokiopohjat ovat sopivan mittaisia ryhmämuotoiseen toimintaan ja miksei myös yksilölliseen ohjaukseen. Ohjaaja saa tärkeän työkalun ryhmätuokioihin.
Sävelsirkun avulla ryhmissä syntyy paljon keskustelua ja hyviä vuorovaikutustilanteita. Useilla asiakkailla mieleen palautuu muistoja, joista keskustellaan vielä jälkeenkin päin.

Päiväkeskuksen henkilökunta, käyttökokemuksista koostanut Eija Marin

Kehitysvammaisten Päiväkeskus Purje

Monipuolinen viriketarjotin, josta hoitajan on helppo valita asukkaan tarpeiden pohjalta juuri heille
sopivaa ohjelmaa.

Anna-Maija Palo

Johtaja, Villa Isolahti, Vaasa

Sävelsirkun tekninen ratkaisu – ohjelmisto palveluna

Sävelsirkkua käytetään nykyaikaisten mobiililaitteiden Internet-selaimella verkkoyhteyden välityksellä. Palvelumme on laitteistoriippumaton, mutta suosittelemme käyttöä kosketusnäyttölaitteella ja siihen liitetyllä langattomalla Bluetooth-kaiutimella. Sävelsirkkua voi myös käyttää perinteisillä tietokoneilla. Musiikki- ja ääniohjelma-arkisto soitetaan ryhmätuokioissa suoratoistamalla Internetin ylitse Sentinan mediapalvelimelta. Katso tästä tekninenkuvaus.