Medialle

Sävelsirkku

Sävelsirkku on kuntouttavan ja virkistävän hoidon menetelmä, jonka tavoitteena on sosiaalisesti aktiivinen arki hoitoyhteisössä. Sävelsirkku edistää sekä henkistä, että fyysistä hyvinvointia ja pohjautuu ajatukseen eletystä elämästä voimavarana. Menetelmän vaikuttavuus on todennettu sekä käytännön työssä, että tutkimuksissa. Vuorovaikutteinen Sävelsirkku-menetelmä on käytössä yli 150 hoitoyhteisössä
Suomessa ja Ruotsissa.

Sentina

Yksityisomisteinen kotimainen yritys, joka sijaitsee
pääkaupunkiseudulla Klaukkalassa. Asiakkaamme koostuvat johtavista yksityisen ja kunnallisen hoitotyön organisaatioista, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä laadukkaan hoitotyön edistämiseksi vuodesta 2000.