Ikääntynyt ja toinen ihminen katsovat ja koskevat tablettia, jossa näkyy Sävelsirkun järjestelmä. Tabletissa lukee otsikko

PÄIVÄTOIMINTA

Tutkimusten mukaan Sävelsirkku-palvelun käyttö vaikuttaa ikääntyneiden toimintakykyyn ja mielenvirkeyteen sekä koettuun elämänlaatuun. Toimintatavassa painotetaan erityisesti asiakkaiden osallisuuden tunnetta ja osallistumisen mahdollisuuksia.
Sävelsirkku tukee ohjaajien työtä tuokioiden suunnittelussa, tarjoaa laadukasta ja tasalaatuista aineistoa ryhmien ohjaamisessa ja antaa ohjaajille mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti vuorovaikutukseen tuokion aikana.

Päivätoiminnan järjestäjälle Sävelsirkku tarjoaa välineitä palvelun tasalaatuisuuden varmistamiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja päivätoimintayksiköiden välisen yhteistyön kehittämiseen.
 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram