Ikääntynyt ja toinen ihminen katsovat ja koskevat tablettia, jossa näkyy Sävelsirkun järjestelmä. Tabletissa lukee otsikko

VIRIKETOIMINNAN SISÄLTÖPALVELU & IKÄÄNTYNEIDEN PÄIVÄTOIMINTA

Tutkimusten mukaan Sävelsirkku-palvelun käyttö vaikuttaa ikääntyneiden toimintakykyyn ja mielenvirkeyteen sekä koettuun elämänlaatuun. Toimintatavassa painotetaan erityisesti asiakkaiden osallisuuden tunnetta ja osallistumisen mahdollisuuksia.
Sävelsirkku, menetelmä kuntouttavan ja hyvinvointia tukeva toiminnan järjestämiseen, tukee ohjaajien työtä tuokioiden suunnittelussa, tarjoaa laadukasta ja tasalaatuista aineistoa ryhmien ohjaamisessa ja antaa ohjaajille mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti vuorovaikutukseen tuokion aikana.

Ikääntyneiden päivätoiminnan järjestäjälle Sävelsirkku tarjoaa välineitä palvelun tasalaatuisuuden varmistamiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja päivätoimintayksiköiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Sävelsirkku tuo joka päivä vaihtuvat, monipuoliset sisällöt kuntouttavaan ja kulttuuriseen ryhmätoiminnan toteutukseen. Menetelmässä ihminen kohdataan arvostavasti ja kasvokkain. Tarjolla on mielenkiintoista tekemistä ja ohjelmaa ikääntyneiden päivätoimintaan.
 
  • ”Monipuolinen viriketoiminnan sisältöpalvelu, josta hoitajan on helppo valita asukkaan tarpeiden pohjalta juuri heille sopivaa ohjelmaa."
  • "Asiakkaat ovat oppineet pyytämään Sävelsirkku-tuokiota. Sävelsirkku on meillä käytössä joka päivä: visailuja, jumppia ja musiikkia käytetään paljon. Visailut eläimistä, kaupungeista ja vanhoista esineistä ovat mieluisimpia visailuja."
  • ”Kokonaisuudessaan erittäin hyvä, mielenkiintoinen ja helppokäyttöinen viriketoiminnan sisältöpalvelu. Tuokiopohjat ovat sopivan mittaisia ryhmämuotoiseen toimintaan ja miksei myös yksilölliseen ohjaukseen. Ohjaaja saa tärkeän työkalun ryhmätuokioihin. Sävelsirkun avulla ryhmissä syntyy paljon keskustelua ja hyviä vuorovaikutustilanteita. Useilla asiakkailla mieleen palautuu muistoja, joista keskustellaan vielä jälkeenkin päin.”
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram