Miten vihkolla voidaan edistää hoitotahtoa?

Hoitotahdolla tarkoitetaan ennakoivaa tahdon ilmaisua, joka koskee henkilön tulevaa hoitoa, jos hänen kykynsä ottaa kantaa hoitoratkaisuihin heikkenee. Musiikki liittyy hoitotahtoon, koska sillä on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia. Musiikkitahdon yhteydessä henkilö esimerkiksi määrittelee, millaisesta musiikista hän pitää tai ei pidä, milloin hän tykkää kuunnella musiikkia ja yleisesti, miten musiikkia tulisi hyödyntää hänen hoidossaan. Musiikkitahto-menetelmä on matalan kynnyksen tapa lähestyä hoivatahtoa.

Musiikkitahto-menetelmän kehittivät Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen hallinnoiman ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittaman “Oman elämäni sävelet – musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena” -hankkeen työntekijät. Hankkeen oheen koottiin monialainen työryhmä, jota ohjaa Milka Lintinen muistiyhdistykseltä. Jäseniä ovat väitöskirjatutkija Anni Pitkäniemi ”Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus” -tutkimusryhmästä (Helsingin yliopisto), yliopistonopettaja FT Annika Tammela (Jyväskylän yliopisto), musiikkiterapeutti Mikko Romppainen (HAMK), musiikkipedagogi Heidi Kurtti, hanketyöntekijä ja yrittäjä (Taitekohta Oy) Tiina Kuopanportti ja Minun ääneni -hankkeesta Kaisa Tienvieri. Myös Sentinan toimitusjohtaja Kari Mikkonen sekä laatu- ja kehityspäällikkö Talvikki Ranta-Ylitalo ovat ryhmässä.
musiikkitahto -menetelmän kehittäjä
Musiikkitahtotyöryhmän tehtävänä on edistää yhteiskunnallista tietämystä musiikkitahdosta ja Musiikkitahto-menetelmästä. Musiikkitahdosta kertomisen ja sen jalkauttamisen lisäksi hankkeen koordinoima työryhmä pyrkii edistämään muisti- ja aivosairauksista kärsivien perustuslaillista oikeutta musiikkiin ja sen terveysvaikutuksiin. Jokaisella on oikeus kuunnella itselle mieluista musiikkia silloin, kun haluaa.
musiikkitahto muistisairaan hyvinvoinnin tukena
Musiikki on monelle mieluinen ajanviete, ja siihen liittyy usein runsaasti tunteita ja muistoja. Tahdonilmaisijalle voi olla erittäin antoisaa käydä prosessi läpi jonkun kanssa, yhdessä muistellen ja kirjaten. Tätä varten on kehitetty kaikille avoimia musiikkitahtotyöpajoja, joissa kokoonnutaan kuuntelemaan musiikkia ja keskustelemaan siitä. Musiikkitahto-menetelmään kuuluu musiikkitahtovihko, johon musiikkitahdonilmaisu voidaan kirjata selkeästi eri näkökulmien avulla ja joka tukee pohdinnoissa.

Sentina Oy haluaa jakaa musiikkitahtovihkoa veloituksetta omille asiakkailleen. Musiikkitahtovihkon tulostettavaa digiversiota voi pyytää sähköpostitse info@sentina.fi. Vihko löytyy myös asiakkaiden tukimateriaaleista ja Sävelsirkusta Viesti-napilta. Asiakkaat saavat halutessaan Sävelsirkkuun räätälöityjä soittolistoja, kun he lähettävät listan lempikappaleista edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Soittolistat näkyvät vain kyseiselle käyttäjälle. Tuhansien kappaleiden musiikkikirjastosta löytyy varmasti jo nyt mieluista kuunneltavaa!
musiikkitahto vihko
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram