Sävelsirkku on mukana AATOS-tutkimushankkeessa
Sentina on mukana AATOS-tutkimushankkeessa, jonka toteuttavat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja GeroFuture Oy.
Hankkeessa arvioidaan hoitajan ohjaaman, strukturoidun ryhmätoiminnan vaikutuksia tehostetun palveluasumisen asiakkaiden käytösoireisiin, päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen ja sosiaaliseen osallistumishalukkuuteen.

Hankkeen lyhennetyllä AATOS-nimellä halutaan korostaa sitä, että keskiössä ovat iäkkäät ihmiset ja viitata aktivoivan, strukturoidun ryhmätoiminnan vaikutuksiin iäkkäiden päivittäiseen toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallistumiseen hoivakodissa. Interventiotutkimushankkeen toimintaympäristönä ovat yksityisen palveluntuottajan hoivakodit (n=15) eri puolella Suomea.

Tutkimushanke on esitelty joulukuun Gerontologia-lehdessä 4/2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram